Odhaahyada la xidhiidha alaabtan ma qiimayn Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka. Waxtarka alaabtan laguma xaqiijin cilmi-baadhis ay FDA ogolaatay. Alaabooyinkaan looguma talagalin in lagu baaro, lagu daweeyo, lagana hortago wax cudur ah. Dhammaan macluumaadka halkan lagu soo bandhigay loolama jeedo beddelka ama beddelka macluumaadka dhakhaatiirta daryeelka caafimaadka. Fadlan kala tasho xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka wixii ku saabsan isdhexgalka iman kara ama dhibaatooyinka kale ee suurtogalka ah ka hor inta aanad isticmaalin alaab kasta. Sharciga Cunnada, Dawooyinka iyo Isqurxinta ee Federaalka ayaa u baahan ogeysiiskan.

Shirkadda iyo wakiiladeeda midna ma bixiyaan wax talo caafimaad ah, midna waa in aan laga soo saarin, fikrado, soo jeedin, markhaati ama macluumaad kale oo lagu sheegay degelkan ama agabka kale ee Shirkadda ama lagu bixiyo taleefanka, boostada, alaabta baakadaha, ama waraaqaha email ahaan. Mareegahaan waxaa ku jiri kara xiriiriya mareegaha qolo saddexaad Shirkaddu waxay ku siinaysaa xiriiriyeyaashan si ku habboon oo keliya mana taageerto mid ka mid ah bogaggan. Shirkaddu mas'uul kama aha waxa ku jira, mana samayso wax matalo ah oo ku saabsan agabka, mareegaha dhinac saddexaad ee ku xidhan. Haddii aad go'aansato inaad gasho ama aad ku tiirsato macluumaadka bogga internetka ee cid saddexaad oo ku xidhan, waxaad sidaas u yeelaysaa khatartayada.

Alaabtan looma isticmaalo ama laga iibinayo dadka da'doodu ka yar tahay 18 jir.

Ka fogow meel carruur ah.

U ISTICMAALA SI MAS''UUL AH. Isticmaalka ka hor, la tasho dhakhtarkaaga haddii aad kalkaaliso ama uur leedahay, aad leedahay wax xasaasiyad ama xaalado caafimaad oo la yaqaan, ama aad qaadato wax daawo ah.

Shuruudahayada iyo shuruudahayaga, oo ay ku jiraan afeefyada, ayaa si buuxda loogu dejiyay Shuruudaha Adeegsiga, Siyaasaddayada Khaaska ah iyo Shuruudaha Iibka Intarneedka